Đăng nhập Đăng ký
sự đẩy ra (khỏi khuôn kim loại)
sự đẩy trôi đất
sự đẩy tới luồng khí xả
sự đẩy xa
sự đẩy, ép ra
sự đẫm sương
sự đập dập
sự đập nhỏ
sự đập vỗ
sự đập vụn
sự đập đội lại
sự đắm (tàu)
sự đắp bằng
sự đắp bờ
sự đắp cao lên
sự đắp không dùng cầu cạn
sự đắp theo lớp mỏng
sự đắp tượng
sự đắp đe
sự đắp đất trong nước
sự đằng hắng
sự đẳng hướng
sự đặc biệt hóa
sự đặc tả
sự đặc xá
sự đặt (đường) dây điện
sự đặt chốt
sự đặt cáp
sự đặt cọc đo
sự đặt cốt thép
sự đặt dây hở
sự đặt giá
sự đặt huỵch xuống
sự đặt hàng giá miệng
sự đặt hàng miệng
sự đặt hàng trước
sự đặt hàng đặc biệt
sự đặt hướng đường phố
sự đặt kế hoạch
sự đặt lên ray
sự đặt lực
sự đặt mua (báo chí)
sự đặt mua lại
sự đặt mua trái phiếu
sự đặt ngồi
sự đặt nền đường
sự đặt song song các sợi
sự đặt theo điểm chuẩn
sự đặt trang
thằn lằn gai
<< 1 2 3 4 5 >>