Đăng nhập Đăng ký
độ thấm ướt câu
độ thẩm thấu hơi câu
độ thẳng đứng câu
độ thực câu
độ tin cậy của hệ thống câu
độ tin cậy dữ liệu câu
độ tin cậy phần cứng câu
độ tin cậy thử nghiệm câu
độ tinh khiết câu
độ tinh khiết rõ câu
độ tinh mắt câu
độ toàn bộ câu
độ trong của nước câu
độ trung gian câu
độ trung thực hoàn toàn câu
độ truyền qua câu
độ trì câu
độ trôi câu
độ trơ câu
độ trương câu
độ trượt câu
độ trắng câu
độ trễ câu
độ trễ dữ liệu câu
độ trễ khứ hồi câu
độ trễ nhóm câu
độ trễ thời gian thực câu
độ trễ truyền câu
độ trễ đường truyền câu
độ tuyến tính câu
độ tuổi sinh đẻ câu
độ tán sắc câu
độ tĩnh câu
độ tương hợp câu
độ tương thích câu
độ tập trung câu
độ tối câu
độ từ hóa câu
độ từ thẩm câu
độ tự do câu
độ uốn cong câu
độ vuông câu
độ vênh câu
độ vòng câu
độ võng của dây câu
độ vẩn câu
độ vững bền câu
độ xiên câu
độ xoắn câu
世界游泳锦标赛 câu
<< 1 2 3 4 5 >>