Đăng nhập Đăng ký
chấm dứt năm 1886
chấm dứt năm 1891
chấm dứt năm 1895
chấm dứt năm 1900
chấm dứt năm 1905
chấm dứt năm 1910
chấm dứt năm 1915
chấm dứt năm 1919 ở new guinea thuộc đức
chấm dứt năm 1923 ở nhật bản
chấm dứt năm 1928
chấm dứt năm 1933
chấm dứt năm 1934 ở áo
chấm dứt năm 1938 theo lục địa
chấm dứt năm 1940
chấm dứt năm 1945
chấm dứt năm 1948
chấm dứt năm 1951
chấm dứt năm 1954
chấm dứt năm 1959
chấm dứt năm 1964
chấm dứt năm 1969
chấm dứt năm 1970 ở châu âu
chấm dứt năm 1973 ở california
chấm dứt năm 1974 ở châu âu
chấm dứt năm 1977
chấm dứt năm 1979 ở châu âu
chấm dứt năm 1984
chấm dứt năm 1986
chấm dứt năm 1989 theo quốc gia
chấm dứt năm 1990 ở châu âu
chấm dứt năm 1992
chấm dứt năm 1995 theo quốc gia
chấm dứt năm 1999
chấm dứt năm 2000
chấm dứt năm 2001
chấm dứt năm 2001 ở hoa kỳ
chấm dứt năm 2003
chấm dứt năm 2003 ở vương quốc liên hiệp anh
chấm dứt năm 2005 ở bắc mỹ
chấm dứt năm 2009
chấm dứt năm 2010 ở bắc mỹ
chấm dứt năm 2012
chấm dứt năm 2015
chấm dứt năm 967
chấm dứt theo loại và thiên niên kỷ
chấm dứt theo lục địa và năm
chấm dứt theo năm
chấm dứt theo quốc gia và thiên niên kỷ
chấm dứt theo thiên niên kỷ và loại
câu lạc bộ thể thao thành lập năm 1830
<< 1 2 3 4 5 >>