Đăng nhập Đăng ký

adrar nghĩa là gì

phát âm:
"adrar" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • adrar, algeria
Câu ví dụ
 • The suture zone is to the west of the Adrar des Ifoghas mountains.[3]
  Vùng nối nằm ở phía tây của núi Adrar des Ifoghas.[6]
 • The suture zone is to the west of the Adrar des Ifoghas mountains.[3]
  Vùng nối nằm ở phía tây của núi Adrar des Ifoghas.[6]
 • The Adrar des Ifoghas lies in the northeast.
  Vùng Adrar des Ifoghas nằm ở phía đông bắc.
 • The Adrar des Ifoghas lies in the northeast.
  Vùng Adrar des Ifoghas nằm ở phía đông bắc.
 • The highest point in the Tassili n’Ajjer range is Adrar Afao at 2158 meters.
  Điểm cao nhất trong dãy núi Tassili n'Ajjer là ngọn Adrar Afao với cao độ 2158m.
 • The highest point in the Tassili n’Ajjer range is Adrar Afao at 2158 meters.
  Điểm cao nhất trong dãy núi Tassili n'Ajjer là ngọn Adrar Afao với cao độ 2158m.
 • The highest point within the Tassili n'Ajjer range is Adrar Afao at 2158 meters.
  Điểm cao nhất trong dãy núi Tassili n'Ajjer là ngọn Adrar Afao với cao độ 2158m.
 • The highest point within the Tassili n'Ajjer range is Adrar Afao at 2158 meters.
  Điểm cao nhất trong dãy núi Tassili n'Ajjer là ngọn Adrar Afao với cao độ 2158m.
 • Walking the way of the explorers of Adrar (
  Vậy số phận của Internet Explorer (
 • The so-called Richat Structure is a geological formation in the Maur Adrar Desert in the African country of Mauritania.
  Khu vực địa lý Richat Structure nằm ở sa mạc Maur Adrar thuộc quốc gia Mauritania ở châu Phi.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4