Đăng nhập Đăng ký

after that nghĩa là gì

phát âm:
"after that" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • (xem) that
  sau đó
 • after     ['ɑ:ftə] phó từ sau, đằng sau three days after ba ngày sau...
 • that     [ðæt] tính từ chỉ định, số nhiều those ấy, đó, kia that man...
Câu ví dụ
 • Dad! After that incident, mom never held another family meeting.
  Bố! mẹ không bao giờ tổ chức một cuộc họp gia đình.
 • Okay, but after that we're shooting some pool.
  Okay, nhưng quất mông xong thì phải cho tớ chơi bida đấy.
 • After that, someone had to chew his food for him.
  Sau chuyện đó, vài người phải nhai thức ăn cho ông ấy
 • What are the chances they'll use you after that little show?
  Có khả năng nào họ sẽ nhờ đến anh sau trò diễn đó?
 • After that, I will come to see Amitabh.. Please
  Sau thời gian nghỉ, tôi sẽ vào xem ngài Amitabh, làm ơn đi
 • And the guy after that will want to dissect him.
  Và người sau đó nữa sẽ muốn mổ xẻ phân tích anh ta.
 • You give me a day and after that he's yours to kill.
  Anh để hắn cho tôi một ngày, và sau đó tùy ý anh giết.
 • And after that elaborate plan, you were no more than a common thief.
  Sau vụ này, cuối cùng ông chỉ là tên trộm tầm thường.
 • After that, you'll be old enough, and you can lead 'em.
  Sau đó, cậu đã đủ lớn, và cậu có thể lãnh đạo họ.
 • So, yes, I'm selling tomorrow and the day after that and the day after that.
  Tôi đang bán đi ngày mai, ngày sau đó nữa, và sau đó nữa.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5