Đăng nhập Đăng ký

armor nghĩa là gì

phát âm:
Thì quá khứ đơn: armored   Thì hiện tại hoàn thành: armored   Thì hiện tại tiếp diễn: armoring   
"armor" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • And the part where you beat the crap out of each other in armor?
  Còn vụ các cậu mặc giáp lên choảng nhau thì là vì gì?
 • I want every vehicle possible that's got 4 wheels and armor.
  Tôi muốn mọi xe cơ giới có 4 bánh và được bọc thép.
 • Whoever's in that truck was using armor piercing bullets.
  Cái kẻ trong chiếc xe tải đó đã dùng đạn xuyên thép.
 • They said you're good with horseshoes, not armor.
  Họ bảo cô chỉ giỏi đóng giày, không biết hàn áo giáp.
 • Wuguan Region on a white tiger in white armor
  Khu vực Vũ Quan trên 1 con cọp trắng, mặc bộ giáp trắng
 • If him up north were to come back with full armor on
  Nếu kẻ ở phía bắc quay lại với đầy đủ quân đội
 • I'll knock you out of that armor myself.
  Tôi sẽ tự tay lột bộ giáp đó ra khỏi anh đấy.
 • The armor you wear, it wasn't made for you, was it?
  Áo giáp của anh, không phải làm riêng cho anh, phải không?
 • I don't need a knight in shining armor, Hunter.
  Em không cần một hiệp sĩ trong bộ giáp chói loá, Hunter.
 • self-ventilating impenetrable armor.
  Nhuyễn vị giáp đao thương bất nhập, hè mát đông ấm
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • tough more-or-less rigid protective covering of an animal or plant
  Từ đồng nghĩa: armour,

 • protective covering made of metal and used in combat
  Từ đồng nghĩa: armour,

 • a military unit consisting of armored fighting vehicles
  Từ đồng nghĩa: armour,

 • Động từ
 • equip with armor
  Từ đồng nghĩa: armour,