Đăng nhập Đăng ký

axe nghĩa là gì

phát âm: [ æks ]
Thì quá khứ đơn: axed   Thì hiện tại hoàn thành: axed   Thì hiện tại đơn: axes   Thì hiện tại tiếp diễn: axing   
"axe" câu
Câu ví dụ
 • I hope you're better with an axe than you were with a gun.
  Tao hi vọng mày cầm rìu sẽ mạnh hơn khi cầm súng đấy.
 • Then you say the father swung his axe, and you shot him, too.
  Rồi ông nói người cha quơ cái rìu, và ông bắn ổng luôn.
 • We'll pick up an axe and cut the devil's throat.
  Chúng ta sẽ cầm một cái rìu và cắt cổ bọn ma quỷ.
 • She was reaching for this axe when you got to her.
  Ả ta đang cố với lấy câu rìu khi cậu xông tới bắt ả.
 • You haven't had to use that axe of yours in a long time.
  Đã lâu rồi ngươi không dùng tới cây rìu dài của ngươi?
 • Are you sure you want to raise your axe against him?
  Anh chắc chắn muốn nhấc rìu gây lại anh em mình hả?
 • The axe is much better than the sword because
  những lưỡi rìu này tốt hơn kiếm nhiều là bởi vì
 • You interfered with the trafficking between the Japanese and Axe Fraternity.
  Anh làm hỏng chuyến hàng giữa bọn Nhật và bang Phổ Đầu
 • Don't make things worse 'cause you got an axe to grind.
  Đừng làm mọi thứ xấu đi vì anh có chuyện phàn nàn đây.
 • You could be an axe murderer.
  Biết đâu anh là tên sát nhân giết người bằng rìu thì sao?
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • an edge tool with a heavy bladed head mounted across a handle
  Từ đồng nghĩa: ax,

 • Động từ
 • terminate; "The NSF axed the research program and stopped funding it"
  Từ đồng nghĩa: ax,

 • chop or split with an ax; "axe wood"
  Từ đồng nghĩa: ax,