Đăng nhập Đăng ký

baccalaureate nghĩa là gì

phát âm:
"baccalaureate" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • [,bækə'lɔ:riit]

  danh từ
  • bằng tú tài
Câu ví dụ
 • Hold baccalaureate degrees from 332 colleges and universities
  Có bằng tú tài từ 332 trường cao đẳng và đại học
 • The International Baccalaureate's Primary Years Program
  sở Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
 • International Baccalaureate Primary Years program
  sở Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
 • International Baccalaureate Primary Years program
  sở Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
 • The International Baccalaureate Primary Years Program
  sở Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
 • The International Baccalaureate Primary Years Program
  sở Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Primary Years
 • At least a score of 43 in the International Baccalaureate (IB)
  Ít nhất một số điểm là 43 trong Tú tài Quốc tế (IB)
 • For the International Baccalaureate Diploma Programme in sixth form?
  Chương trình International Baccalaureate Diploma cho Sixth Form
 • For the International Baccalaureate Diploma Programme in sixth form?
  Chương trình International Baccalaureate Diploma cho Sixth Form
 • at least a score of 43 in the International Baccalaureate (IB)
  Ít nhất một số điểm là 43 trong Tú tài Quốc tế (IB)
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • an academic degree conferred on someone who has successfully completed undergraduate studies
  Từ đồng nghĩa: bachelor''s degree,

 • a farewell sermon to a graduating class at their commencement ceremonies