Đăng nhập Đăng ký

by analogy nghĩa là gì

phát âm:
"by analogy" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • Từ điển kỹ thuật
  • làm tương tự

  Lĩnh vực: toán & tin
  • bằng tương tự
 • analogy     [ə'nælədʤi] danh từ sự tương tự, sự giống nhau an analogy to...
Câu ví dụ
 • By analogy drops Zaditen include drops Daltifen.
  Bằng cách tương tự giọt Zaditen bao gồm giọt Daltifen.
 • I'm not sure I can tell you exactly why that is except by analogy.
  "Anh không chắc có thể giải thích được rõ ràng tại sao phi lý.
 • I will show you what is going on by analogy.
  Hãy cùng tôi xem chuyện gì sẽ xảy ra với Ezreal.
 • By analogy, a steep hillside is a place on the map where the altitude is rapidly changing.
  Tương tự, sườn đồi dốc là nơi trên bản đồ độ cao thay đổi nhanh.
 • Yet by analogy we may illustrate our Lord’s goodness by it.
  Qua tướng mặt, chúng ta còn có thể xác định được nhân duyên của người
 • By analogy, the more you cheat and lie in the present, the wiser you are.
  Tương tự, càng xảo trá và lừa bịp trong hiện tại, anh càng là người khôn ngoan.
 • By analogy, you can say that it is like sending a gold coin via email.
  Bằng cách tương tự, nó giống như việc có thể gửi một đồng tiền vàng qua email.
 • By analogy it is like being able to send a gold coin via email.
  Bằng cách tương tự, nó giống như việc có thể gửi một đồng tiền vàng qua email.
 • The term "rendering" may be by analogy with an "artist's rendering" of a scene.
  Thuật ngữ “rendering” có thể tương tự như là “artist’s rendering” của 1 cảnh.
 • The term ‘rendering’ may be by analogy with an ‘artist’s rendering’ of a scene.
  Thuật ngữ “rendering” có thể tương tự như là “artist’s rendering” của 1 cảnh.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5