Đăng nhập Đăng ký

cabaret nghĩa là gì

phát âm:
Thì hiện tại đơn: cabarets   
"cabaret" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • ['kæbərei]

  danh từ
  • quán rượu Pháp
  • trò múa hát mua vui trong các tiệm (tiệm ăn, quán rượu, hộp đêm ở Mỹ, Anh) ((cũng) cabaret_show)

  Từ điển kỹ thuật
  • quán rượu
Câu ví dụ
 • In a cabaret with a lady called Saida.
  Tại một hộp đêm, với một người phụ nữ tên Saida.
 • And she was found dancing and singing in a cabaret by that man.
  Và người đó gặp cổ đang múa hát giúp vui trong một quán ăn.
 • On top of it all they wanted me to lug the Japanese to the Lido cabaret this evening, can you believe it?
  Tệ nhất là họ muốn anh lôi kéo tên Nhật tới hộp đêm Lido.
 • We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret
  Chúng tôi sẽ chuẩn bị và phục vụ với những gì tốt nhất
 • Sometimes life just needs a few French cabaret songs, you know?
  nhạc, đôi khi lại chêm vài bài hát ngắn tiếng Pháp như
 • Bistrot à Vin Similar to cabarets or tavernes of the past in France.
  Giống với cabaret hoặc quán rượu trong quá khứ ở Pháp.
 • To Herr Collin, Court Secretary and Poet
  [[1923]] [[Germain Muller]], chính trị gia, nghệ sĩ cabaret và nhà thơ
 • Menander, Greek orator and poet.
  [[1923]] [[Germain Muller]], chính trị gia, nghệ sĩ cabaret và nhà thơ
 • That’s all for now, see you at the Cabaret.
  Được rồi kết thúc tại đây, hẹn gặp tại Hoàng Gia.
 • The Cabaret Voltaire in Zurich was the birthplace of Dada.
  The Cabaret Voltaire ở Zurich (Thụy Sĩ) là cái nôi của Dada.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • a series of acts at a night club
  Từ đồng nghĩa: floorshow, floor show,

 • a spot that is open late at night and that provides entertainment (as singers or dancers) as well as dancing and food and drink; "don''t expect a good meal at a cabaret"; "the gossip columnist got his information by visiting nightclubs every night"; "he played the drums at a jazz club"
  Từ đồng nghĩa: nightclub, night club, club, nightspot,