Đăng nhập Đăng ký

casement sash nghĩa là gì

phát âm:
Bản dịchĐiện thoại
  • Từ điển kỹ thuật
    Lĩnh vực: xây dựng
    • khung cửa lắp kính
  • casement     ['keismənt] danh từ khung cánh cửa sổ cửa sổ hai cánh ((cũng)...
  • sash     [sæʃ] danh từ khăn quàng vai; khăn thắt lưng ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng)...