Đăng nhập Đăng ký

coloring nghĩa là gì

phát âm:
Thì hiện tại đơn: colorings   
"coloring" câu
Câu ví dụ
 • Nobody wanted to have naptime with you, nobody wanted to do coloring with you or nothing.
  Không ai muốn chơi đùa với anh, không ai muốn làm gì cả.
 • Oh, I love coloring in. - I love it!
  Có phải là cô ấy mặc hơi lịch sự quá, phải không?
 • It's not all coloring and glue like you remember.
  Không phải toàn bút màu với hồ dán như mày từng nhớ đâu.
 • I mean, she almost has the same coloring as that Kathleen Kelly person.
  Ý tớ là, cô ấy trông gần như y hệt cái cô Kathleen Kelly ấy.
 • And he stole my coloring pencils off my desk when my back was turned.
  Còn thừa lúc con quay đi liền lấy cắp cây viết trên bàn con.
 • © Free online game Coloring: Year of the Rabbit 2011.
  © miễn phí trò chơi trực tuyến Mau: Năm của Rabbit 2011. .
 • When used as a food coloring, it has E number E171.
  Khi được sử dụng làm màu thực phẩm, nó có số E E171.
 • I think I own every coloring set.
  Tôi đã nhận được tất cả các màu được đặt hàng.
 • 4903.00.00 Children's picture, drawing or coloring books
  4903 Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.
 • Warning coloring is used by insects intentionally.
  Màu cảnh báo được sử dụng có chủ ý bởi côn trùng.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • the act or process of changing the color of something
  Từ đồng nghĩa: colouring,

 • a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect; "a white color is made up of many different wavelengths of light"
  Từ đồng nghĩa: color, colour, colouring,

 • a digestible substance used to give color to food; "food color made from vegetable dyes"
  Từ đồng nghĩa: colouring, food coloring, food colouring, food color, food colour,