Đăng nhập Đăng ký

cork nghĩa là gì

phát âm: [ kɔ:k ]
Thì quá khứ đơn: corked   Thì hiện tại hoàn thành: corked   Thì hiện tại đơn: corks   Thì hiện tại tiếp diễn: corking   
"cork" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • I could've represented you in your case against the cork.
  Tôi có thể đại diện cho anh trong vụ xử cái nút chai.
 • Let's pop the cork. Get some fresh air.
  Mình đi lên mặt đất 1 chút đi hít thở không khí trong lành
 • "Cork has a very special relationship with the UK.
  “Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt với Hàn Quốc.”
 • "Scientists in Cork find a way to keep bread fresher".
  "Các nhà khoa học ở Cork tìm cách giữ bánh mì tươi hơn".
 • "Scientists in Cork find a way to keep bread fresher".
  "Các nhà khoa học ở Cork tìm cách giữ bánh mì tươi hơn".
 • We produce all kinds of cork stoppers,
  Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy ủi Crawler Trac
 • Can you swear that to be your cork? - A. No, I cannot.
  Bà có dám thề rằng chữ ký này không phải là của bà?
 • Triskel Arts Centre, Cork, Ireland.
  Tìm khách sạn ở Trung tâm Nghệ thuật Triskel, Cork, Ireland
 • Triskel Arts Centre, Cork, Ireland.
  Tìm khách sạn ở Trung tâm Nghệ thuật Triskel, Cork, Ireland
 • Explore all cork accessories and Yoga cork mat at WEB
  Tham khảo chi tiết và đặt mua thảm Cork Yoga Mat tại WEB
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • a small float usually made of cork; attached to a fishing line
  Từ đồng nghĩa: bob, bobber, bobfloat,

 • the plug in the mouth of a bottle (especially a wine bottle)
  Từ đồng nghĩa: bottle cork,

 • outer bark of the cork oak; used for stoppers for bottles etc.

 • (botany) outer tissue of bark; a protective layer of dead cells
  Từ đồng nghĩa: phellem,

 • Động từ
 • stuff with cork; "The baseball player stuffed his bat with cork to make it lighter"

 • close a bottle with a cork
  Từ đồng nghĩa: cork up,