Đăng nhập Đăng ký

hadji nghĩa là gì

phát âm:
Thì hiện tại đơn: hadjis   
"hadji" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • danh từ
  • tín đồ Hồi giáo hành hương về Mecca
Câu ví dụ
 • Edit Hadji Murad was an Avar commander who lived in the Caucasus.
  Hadji Murad là một chỉ huy người Avar sống tại vùng Kavkaz.
 • Edit Hadji Murad was an Avar commander who lived in the Caucasus.
  Hadji Murad là một chỉ huy người Avar sống tại vùng Kavkaz.
 • El Hadji Diouf – Lens to Liverpool for £10million
  El-Hadji Diouf (từ Lens đến Liverpool, 10 triệu bảng)
 • El Hadji Diouf is another player who has disgraced himself multiple times.
  El Hadji Diouf là cầu thủ thường xuyên gây rối.
 • El Hadji Diouf is another player who has disgraced himself multiple times.
  El Hadji Diouf là cầu thủ thường xuyên gây rối.
 • Amoo Hadji is an 80-year-old Iranian man that has not showered in 60 years.
  Amoo Hadij, một người đàn ông 80 tuổi chưa hề tắm trong 60 năm qua.
 • Amoo Hadji lives in Iran and hasn’t washed himself for 60 years.
  Amoo Hadji sinh sống tại Iran và đã không tắm trong hơn 60 năm trời.
 • Amoo Hadji lives in Iran and hasn’t washed himself for 60 years.
  Amoo Hadji sinh sống tại Iran và đã không tắm trong hơn 60 năm trời.
 • This lead me to think, does anyone actually like El Hadji Diouf.
  Hiếm có cầu thủ nào đi đến đâu cũng bị ghét như El Hadji Diouf!
 • This lead me to think, does anyone actually like El Hadji Diouf.
  Hiếm có cầu thủ nào đi đến đâu cũng bị ghét như El Hadji Diouf!
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • an Arabic term of respect for someone who has made the pilgrimage to Mecca
  Từ đồng nghĩa: hajji, haji,