Đăng nhập Đăng ký

khoai Tiếng Anh là gì

phát âm:
"khoai" câu"khoai" là gì"khoai" Tiếng Trung là gì
Bản dịchĐiện thoại
 • noun
  • potato; sweet potato
Câu ví dụ
 • Well, what you cooking, steak and potatoes?
  À, các người đang nấu gì đây, bít-tết và khoai tây hả?
 • We roasted potatoes in tinfoil on the fire and cooked us some weenies.
  Tụi em nấu khoai tây trong lon nhôm và vài thứ khác nữa
 • And those three bags of potatoes that we lifted last week.
  Và 3 bao khoai tây tụi mình khoắn hồi tuần trước nữa.
 • Excuse me, can we have one cafiltafish and some exalacs
  Cô ơi, cho chúng tôi một gói khoai tây chiên được không?
 • We were actually disqualified.
  Chúng tôi bị loại. Đồng hồ khoai tây được giải nhì.
 • I'm kinda more in a corned beef hash mood, to tell you the truth.
  Thực ra tôi đang muốn ăn khoai tây nghiền với thịt bò.
 • Are you sure you don't, uh... mean to ask me about potato yields?
  Vậy anh đã hỏi tôi... về những cánh đồng khoai tây chưa?
 • The result is that it takes 100 liters of water to produce 1 kilogram of potatoes,
  Kết quả là tốn 100 lít nước để làm ra 1 kí khoai tây,
 • Eating chips is like stretching.
  Ăn khoai tây rán cũng chỉ như là duỗi chân tay thôi mà.
 • We can let them stay the night in the potato shed out back.
  Chúng ta có thể để họ ngủ đêm trong kho khoai đằng sau.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5