Đăng nhập Đăng ký

lacrimation nghĩa là gì

phát âm:
"lacrimation" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • Từ điển kỹ thuật
  Lĩnh vực: y học
  • tiết nước mắt, chảy nước mắt
Câu ví dụ
 • Lacrimation (secretion of tears);
  Bí Mật Của Những Giọt Nước Mắt (眼泪的秘密)
 • in chronic or acute allergic rhinitis or lacrimation;
  trong viêm mũi dị ứng mãn tính hoặc cấp tính hoặc chảy nước mắt;
 • The first lacrimation lasted about four to five hours, Winder said.
  Sự chảy nước mắt lần đầu tiên kéo dài khoảng 4 đến 5 giờ, Winder nói.
 • Rare: decrease in lacrimation (to consider when wearing contact lenses).
  Hiếm gặp: giảm nước mắt (cần lưu ý nếu người bệnh dùng kính áp tròng)
 • Lacrimation was normal.
  Chảy nước mắt là bình thường.
 • Mydriasis, hyperemia, burning in the eye, a sharp increase in intraocular pressure, lacrimation;
  Mydriasis, hyperemia, đốt cháy trong mắt, tăng mạnh trong áp lực nội nhãn, chảy nước mắt;
 • Lacrimation, tearing from the eyes.
  Chảy nước mắt, rử từ mắt.
 • lacrimation (tearing of the eye)
  Chảy nước mắt (Eye Discharge)
 • Lacrimation and redness of eye.
  Nước mắt và ngứa mắt
 • Increased lacrimation;
  Tăng tiết nước mắt;
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3
Nghĩa