Đăng nhập Đăng ký

lines nghĩa là gì

phát âm: [ lainz ]
"lines" câu
Câu ví dụ
 • We're behind enemy lines and incredibly thirsty.
  Chúng ta đang ở trong lòng địch, và cực kỳ khát nước.
 • Some of the lines at Nazca are going straight through the Andes.
  Một số trong các Nét vẽ ở Nazca đi thẳng qua dãy Andes.
 • I want open lines to the Pentagon, Homeland Security and NSA.
  Tôi muốn kết nối đến Lầu Năm Góc, Bộ Nội An và NSA.
 • We're renovating, the phone lines are a mess.
  Đang sửa nhà nên đường dây điện thoại hơi bị rối.
 • It's illegal to tap people's lines, isn't it?
  Nghe lén điện thoại riêng là bất hợp pháp, phải không?
 • But somehow we're like parallel lines
  nhưng luôn cảm thấy giống như 2 đường thẳng song song
 • But somewhere along the way, I forgot that if you care about someone, you need to pay attention to their lines, too.
  bạn cần phải chú ý tới những ranh rới của họ nữa.
 • having done what you want... recite these lines
  Khi anh từ giã nàng, đó là về sau hãy đọc câu thơ này:
 • All I could do was follow the lines, pull a string.
  Tôi chỉ có thể đi theo sợi dây, tiếp tục dùng tay kéo.
 • No, no - tinted eyelashes, clear signs of taurine cream around the frown lines.
  Kẻ chân mày, dấu hiệu của kem taurine quanh các nếp nhăn.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5