Đăng nhập Đăng ký

manpower analysis nghĩa là gì

phát âm:
Bản dịchĐiện thoại
  • Từ điển kinh doanh
    • phân tích nhân lực
    • sức lao động
  • manpower     ['mæn,pauə] danh từ nhân lực; sức người đơn vị sức người (1 qoành...
  • analysis     [ə'næləsis] danh từ, số nhiều analyses sự phân tích (vật lý),...