Đăng nhập Đăng ký

type 052b destroyer nghĩa là gì

phát âm:
Bản dịchĐiện thoại
  • lớp tàu khu trục kiểu 052b
  • type     [taip] danh từ kiểu mẫu a fine type of patriotism kiểu mẫu đẹp...
  • destroyer     [dis'trɔiə] danh từ người phá hoại, người phá huỷ, người tiêu diệt;...