Đăng nhập Đăng ký

unlovable nghĩa là gì

phát âm:
"unlovable" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • ['ʌn'lʌvəbl]

  tính từ
  • không đáng yêu; khó ưa, khó thương, khó có cảm tình
Câu ví dụ
 • By God's grace, those who are unlovable are loved.
  vì lời Thiên Chúa, họ là những người không thờ lạy
 • We told you you were unlovable, and here’s proof.”
  Ông nói anh ấy bất trung với tôi, vậy thì chứng cứ đâu?!”
 • Shame makes us feel unlovable to others.
  Sự đố kị làm chúng ta có cảm giác không vui với người khác.
 • At that age, I felt basically unlovable.
  Ở tuổi đó, tôi cảm thấy cơ bản là không thể thương được.
 • We told you you were unlovable, and here’s proof.”
  Ngươi nói nàng vô tội, đưa chứng cứ ra đây.”
 • He will continue to love her even when she feels unlovable.
  Và cô ấy sẽ yêu anh ấy ngay cả khi anh ta không có sự thành tâm.
 • I mean, am I so unlovable?
  Ý tớ là không thể nhận được tình yêu sao?
 • By God's grace, those who are unlovable are loved.
  Đức Chúa Trời thương xót Lê-a, người không được chồng yêu thương.
 • To love people at their most unlovable.
  Yêu một người bằng sự lặng lẽ nhất
 • I have to love the unlovable?
  Tôi có nên yêu người đàn ông bất tài?
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5