Đăng nhập Đăng ký

vector analysis nghĩa là gì

phát âm:
"vector analysis" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • Từ điển kỹ thuật
  • giải tích vectơ

  Lĩnh vực: toán & tin
  • giải thích vectơ

  Lĩnh vực: xây dựng
  • giải tích véctơ
 • vector     ['vektə] danh từ (toán học) vectơ (y học) vật chủ trung gian,...
 • analysis     [ə'næləsis] danh từ, số nhiều analyses sự phân tích (vật lý),...
Câu ví dụ
 • Junior year: Introduction to Probability & Statistics I & II, Number Theory, Calculus III, Differential Equations, Vector Analysis
  Junior năm: Giới thiệu về Xác suất & Thống kê I & II, Lý thuyết số, Calculus III, Differential Equations, Phân tích vector... [-]
 • A few years later there was a great debate between Heaviside and Peter Guthrie Tait about the relative merits of vector analysis and quaternions.
  Một vài năm sau đã có cuộc tranh luận giữa Heaviside và Peter Guthrie Tait về vai trò của giải tích vectơ và quaternion.
 • A few years later there was a debate between Heaviside and Peter Guthrie Tait about the relative merits of vector analysis and quaternions.
  Một vài năm sau đã có cuộc tranh luận giữa Heaviside và Peter Guthrie Tait về vai trò của giải tích vectơ và quaternion.
 • He had made advances in the areas of analysis, foundations and logic, made many contributions to the teaching of calculus and also contributed to the fields of differential equations and vector analysis.
  Ông đã có những tiến bộ trong các lĩnh vực phân tích, nền tảng và logic, có nhiều đóng góp cho việc giảng dạy của tích phân và cũng góp phần vào các lĩnh vực phương trình vi phân và phân tích vector.