Đăng nhập Đăng ký

wind vane nghĩa là gì

phát âm:
"wind vane" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • Từ điển kỹ thuật
  • cờ chỉ hướng gió
  • mũi tên gió

  Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
  • mũi tên chỉ hướng gió
 • wind     [wind, (thÔ) waind] danh từ (th ca) gió north wind gió bấc...
 • vane     [vein] danh từ chong chóng gió (để xem chiều gió) cánh, cánh quạt...
Câu ví dụ
 • It features eight sundials, a water clock and a wind vane
  Nó bao gồm tám đồng hồ mặt trời (sundials) một đồng hồ nước, cùng với một cái chong chóng gió (wind vane)
 • It contained eight sundials and a water clock, along with a wind vane.
  Nó bao gồm tám đồng hồ mặt trời (sundials) một đồng hồ nước, cùng với một cái chong chóng gió (wind vane)
 • As the wind vane of Chinese beauty and hairdressing cosmetics industry, CIBE has successfully held since 1989.
  Là cánh gió của ngành công nghiệp mỹ phẩm làm đẹp và làm tóc Trung Quốc, CIBE đã tổ chức thành công kể từ 1989.
 • As the wind vane of Chinese beauty and hairdressing cosmetics industry, CIBE has successfully held 47 tradeshows since 1989.
  Là cánh gió của ngành công nghiệp mỹ phẩm làm đẹp và làm tóc Trung Quốc, CIBE đã tổ chức thành công các thương hiệu 47 kể từ 1989.
 • Christianity was first established in Antarctica by Captain Aeneas Mackintosh who erected a cross on Wind Vane Hill in 1916.
  Kitô giáo được thành lập lần đầu tiên ở Nam Cực bởi Đại úy Aeneas Mackffy, người đã dựng lên một cây thánh giá trên đồi Wind Vane vào năm 1916.
 • Christianity was first established in Antarctica by Captain Aeneas Mackintosh who erected a cross on Wind Vane Hill in 1916.
  Kitô giáo được thành lập lần đầu tiên ở Nam Cực bởi Đại úy Aeneas Mackffy, người đã dựng lên một cây thánh giá trên đồi Wind Vane vào năm 1916.
 • An AOA sensor is an instrument, similar to a small wind vane, that sits outside the plane just below the cockpit and sends information to its computers about the angle of the plane’s nose relative to the oncoming air.
  Cảm ứng AOA là một thiết bị tương tự như một cánh gió nhỏ, nằm bên ngoài mặt phẳng ngay bên dưới buồng lái và nó sẽ gửi thông tin đến các máy tính trên máy bay về góc của mũi máy bay với luồng khí đang tới.
 • An AOA sensor is an instrument, similar to a small wind vane, that sits outside the plane just below the cockpit and sends information to its computers about the angle of the plane's nose relative to the oncoming air.
  Cảm ứng AOA là một thiết bị tương tự như một cánh gió nhỏ, nằm bên ngoài mặt phẳng ngay bên dưới buồng lái và nó sẽ gửi thông tin đến các máy tính trên máy bay về góc của mũi máy bay với luồng khí đang tới.
 • United truck in 2015 in the external expansion of the "along the way" to carry out, close to the country's foreign investment in the wind vane, to strengthen the relevant overseas markets to expand efforts.
  Hoa xe tải vào năm 2015 trong việc mở rộng bên ngoài của "trên đường đi" để thực hiện, gần đầu tư nước ngoài của nước này trong cánh gió, để tăng cường thị trường nước ngoài có liên quan để mở rộng nỗ lực.
 • The carbon fiber parts of the F1 body, right behind the front wheel are also required to have a simpler design when their height is lowered by 150mm, and reaching out to 100mm in front to handle the airflow from the wind vane first.
  Những chi tiết bằng sợi carbon ở thân xe F1, ngay phía sau cụm bánh trước cũng bắt buộc phải có thiết kế đơn giản hơn khi chiều cao của chúng bị hạ xuống 150mm, và vươn ra phía trước 100mm để xử lý luồng khí thoát ra từ front wing.
Nghĩa
  Danh từ
 • mechanical device attached to an elevated structure; rotates freely to show the direction of the wind
  Từ đồng nghĩa: weathervane, weather vane, vane,