Đăng nhập Đăng ký

1968 in the united states câu

"1968 in the united states" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
  • It was recorded at EMI’s Abbey Road Studios in various sessions between August 1967 and April 1968, being released on June 29, 1968 by EMI Columbia in the United Kingdom, and on July 27, 1968 in the United States by the Tower .
    Nó được thu âm tại Abbey Road Studios của EMI trong nhiều ngày từ tháng 8 năm 1967 tới tháng 4 năm 1968 và được phát hành ngày 29 tháng 6 năm 1968 qua EMI Columbia tại Anh, và ngày 27 tháng 7 năm 1968 tại Mỹ bởi Tower.
  • 1968     Giấy note được phát minh bởi Spencer Silver vào năm 1968. Năm 1968 là năm...
  • in     bác có in thật không đấy? hay là chỉ hỏi giá chơi ? . hihi, Love in dream...
  • the     📌Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể Tam Cam: The Untold Story (2016) Lời dịch bài hát...
  • united     Once again, the hand of the United States remains invisible. Một lần nữa,...
  • states     But maybe it's a way to get back to the States real fast. Nhưng có lẽ đó là...
  • united states     ngày 23 tháng 10 năm 2011 Cleveland United States Wolstein Center and a...