Đăng nhập Đăng ký

bathypelagic câu

"bathypelagic" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • The oceanic province is further divided into zones called the epipelagic, mesopelagic, and bathypelagic zones.
  Vùng khơi được chia thành các khu vực epipelagic, mesopelagic và bathypelagic.
 • The oceanic province is further divided into zones called the epipelagic, mesopelagic, and bathypelagic zones.
  Vùng khơi được chia thành các khu vực epipelagic, mesopelagic và bathypelagic.
 • The oceanic zone is subdivided into the epipelagic, mesopelagic, and bathypelagic zones.
  Vùng khơi được chia thành các khu vực epipelagic, mesopelagic và bathypelagic.
 • The oceanic zone is subdivided into the epipelagic, mesopelagic, and bathypelagic zones.
  Vùng khơi được chia thành các khu vực epipelagic, mesopelagic và bathypelagic.
 • The Argentiniformes are smallish silvery or dark and generally bathypelagic ocean fishes.
  Argentiniformes là các loài cá nhỏ màu trắng bạc hay sẫm màu và nói chung là cá biển sâu.
 • 54% of the ocean lies in the bathypelagic (aphotic) zone into which no light penetrates.
  90% không gian của đại dương nằm trong khu vực bathypelagic (aphotic), nơi mà không có ánh sáng xuyên qua.
 • 54% of the ocean lies in the bathypelagic (aphotic) zone into which no light penetrates.
  90% không gian của đại dương nằm trong khu vực bathypelagic (aphotic), nơi mà không có ánh sáng xuyên qua.
 • 90% of the ocean lies in the bathypelagic (aphotic) zone into which no light penetrates.
  90% không gian của đại dương nằm trong khu vực bathypelagic (aphotic), nơi mà không có ánh sáng xuyên qua.
 • 90% of the ocean lies in the bathypelagic (aphotic) zone into which no light penetrates.
  90% không gian của đại dương nằm trong khu vực bathypelagic (aphotic), nơi mà không có ánh sáng xuyên qua.
 • It is separated from the overlying bathypelagic by the 4 C isotherm and from the underlying hadopelagic at about 6000 meters. .
  Nó được tách ra từ bathypelagic khu vực tiếp bởi đẳng nhiệt 9 ° C và từ khu vực hadopelagic tiềm ẩn khoảng 6000 mét.
 • It is separated from the overlying bathypelagic by the 4 C isotherm and from the underlying hadopelagic at about 6000 meters. .
  Nó được tách ra từ bathypelagic khu vực tiếp bởi đẳng nhiệt 9 ° C và từ khu vực hadopelagic tiềm ẩn khoảng 6000 mét.