Đăng nhập Đăng ký

be at a loss câu

"be at a loss" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • I'll tell you what, if I wasn't talking right now, I'd be at a loss for words, you look a-
  Nếu giờ anh không nói anh sẽ không thể nói được vì em quá
 • Trades will be at a loss, and this is normal.
  Đã trade thì sẽ có thua, đó là chuyện hết sức bình thường.
 • Like Mary, we can also be at a loss.
  Cũng như Ðức Maria, chúng ta cũng có thể bối rối.
 • You will never be at a loss for any information on this product.
  Nên bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào về sản phẩm.
 • Devi must be at a loss -- Shiva has disappeared.
  Có thể Devi đang bối rối vì Shiva đã biến mất.
 • Never be at a loss for words again.
  Không bao giờ được ở một mất mát cho các từ một lần nữa.
 • Never be at a loss for words ever again.
  Không bao giờ được ở một mất mát cho các từ một lần nữa.
 • Never be at a loss of words again.
  Không bao giờ được ở một mất mát cho các từ một lần nữa.
 • After Miyuki pointed that out, Mayumi seemed to be at a loss of words.
  Sau khi Miyuki nói như vậy, Mayumi dường như đã bị dồn vào thế bí.
 • Some companies are bound to be at a loss.
  Một số công ty đã phải chịu tổn thất.
 • Accordingly, you may be at a loss for information about how to properly put on fat.
  Do đó, bạn có thể sẽ khó tìm thấy thông tin về cách tăng cân phù hợp.
 • New Delhi seems to be at a loss as to what to do next.
  New Delhi hiện đang chia rẽ về việc họ sẽ hành động tiếp như thế nào.
 • to be at a loss: to be confused, to not know what to do or say
  To be at a loss what to do, what to say: Bối rối không biết nên làm gì, nên nói gì
 • To be at a loss: to be confused, to not know what to do or say
  To be at a loss what to do, what to say: Bối rối không biết nên làm gì, nên nói gì
 • ἀπορέω, aporeō, verb, "to be at a loss, be in doubt, be puzzled,"
  ▲ tỵ hiềm 避 嫌 ; tỵ: tránh; hiềm: nghi ngờ; tỵ hiềm: tránh sự ngờ vực.
 • Even they might be at a loss.
  Thậm chí chúng có thể bị thất lạc.
 • to be at a loss: to be confused, to not know what to do or say
  To be at a loss what to do, what to say: >>> Bối rối không biết nên làm gì, nên nói gì
 • To be at a loss: to be confused, to not know what to do or say
  To be at a loss what to do, what to say: >>> Bối rối không biết nên làm gì, nên nói gì
 • Also reproduction could be at a loss.
  nuôi dưỡng cũng có thể bị mất đi.
 • When someone wants to break up: I think I'd be at a loss of words
  Khi ai đó muốn chia: Tôi nghĩ rằng tôi muốn được ở một mất mát của những từ
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3
 • be     Chính xác là anh ở đâu?Will you be coming by car or by train? The Day Will...
 • at     I start work at 9 o’clock (Tôi bắt đầu làm việc từ 9h)) Nhưng thay vì thế,...
 • a     ^ a ă â b c Lee SeDol. gobase.org. accessed 22 tháng 6 năm 2010. Vitamin A...
 • loss     Pain... heartbreak... loss... death... it's all good. Đau đớn... tan nát......
 • at a loss     I wish I could answer you, but I'm at a loss. Ước gì ta có thể trả lời con....