Đăng nhập Đăng ký

charter business câu

"charter business" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Went to charter business now.
  Hiện đang cho thuê máy bay.
 • An increase in holiday charter business resulted in passenger throughput exceeding 100,000 in 1962.
  Một leo thang trong kinh doanh điều lệ kỳ nghỉ dẫn đến số hành khách thông qua trên 100.000 vào năm 1962.
 • An escalation in holiday charter business resulted in passenger throughput exceeding 100,000 in 1962.
  Một leo thang trong kinh doanh điều lệ kỳ nghỉ dẫn đến số hành khách thông qua trên 100.000 vào năm 1962.
 • In the context of BBJ 777-8, the charter business jet reportedly has a range of 11,645 nautical miles (21,570 km) and can connect virtually any two cities in the world.
  Trong đó, mẫu chuyên cơ BBJ 777-8 có khả năng bay 11,645 dặm (11.645km), có thể bay kết nối trực tiếp bất cứ 2 thành phố nào trên thế giới.
 • Jack Carver has left his mysterious and bitter past behind and dropped out of society to run a boat charter business in the South Pacific.
  Jack Carver đã bỏ lại quá khứ đen tối lẫn bí ẩn của anh và rời bỏ xã hội để điều hành một cơ sở cho thuê thuyền nhỏ ở Nam Thái Bình Dương.
 • A struggling family buys an old ship at auction with high hopes of starting a charter business, only to discover her horrifying secrets on the isol
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh
 • In advance of your trip day, either your broker or the charter business will offer you all of the info you are going to need so as to make certain the flight goes smoothly and without a hitch.
  Trước ngày du lịch của bạn, hoặc môi giới của bạn hoặc Điều lệ công ty sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin bạn cần để đảm bảo các chuyến bay diễn ra suôn sẻ và không có một xô.
 • Mary centers on a struggling family that buys an old ship at auction with the high hopes of starting a charter business, only to discover its horrifying secrets on the isolated open waters.
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh hoàng của cô trên vùng biển mở bị cô lập.
 • A struggling family buys an old ship at auction with the high hopes of starting a charter business, only to discover the ship’s horrifying secrets on the isolated open waters.
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh hoàng của cô trên vùng biển mở bị cô lập.
 • That story is also set partially on the high seas: It follows a struggling family who buys an old ship at auction with high hopes of starting a charter business, only to discover her horrifying secrets on the isolated open waters.
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh hoàng của cô trên vùng biển mở bị cô lập.
 • A struggling family buys an old ship at auction with high hopes of starting a charter business, only to discover her horrifying secrets on the isol
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh hoàng của cô trên vùng biển mở bị cô lập.
 • A struggling family buys an old ship at auction with high hopes of starting a charter business, only to discover her horrifying secrets on the isolated open waters.
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh hoàng của cô trên vùng biển mở bị cô lập.
 • a struggling family that buys an old ship at auction with the high hopes of starting a charter business, only to discover its horrifying secrets on the isolated open waters.
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh hoàng của cô trên vùng biển mở bị cô lập.
 • Mary A struggling family buys an old ship at auction with high hopes of starting a charter business, only to discover her horrifying secrets on the isolated open waters.
  Một gia đình đang gặp khó khăn mua một con tàu cũ để bán đấu giá với hy vọng cao sẽ bắt đầu kinh doanh điều lệ, chỉ để khám phá những bí mật kinh hoàng của cô trên vùng biển mở bị cô lập.
 • Jack Carver has left his mysterious and bitter past behind and dropped out of society to run a boat charter business in the South Pacific.
  Jack Carver từ lâu đã để lại quá khứ bí ẩn và cay đắng của mình trong Lực lượng đặc biệt đằng sau và bỏ rơi xã hội để điều hành một doanh nghiệp điều lệ thuyền tư nhân ở Nam Thái Bình Dương.
 • Ippo Makunouchi was an extremely shy high school student, unable to make friends due to always being busy helping his mother run their family fishing charter business.
  Nội dung anime là câu chuyện được nói về kể về Ippo Makunouchi là một học sinh trung học cực kỳ nhút nhát không bao giờ có thời gian để làm cho bạn bè, vì ông luôn luôn bận rộn giúp mẹ chạy kinh doanh điều lệ cá gia đình của họ.
 • Story[edit] Ippo Makunouchi was an extremely shy high school student who never had the time to make friends because he was always busy helping his mother run their family fishing charter business.
  Nội dung anime là câu chuyện được nói về kể về Ippo Makunouchi là một học sinh trung học cực kỳ nhút nhát không bao giờ có thời gian để làm cho bạn bè, vì ông luôn luôn bận rộn giúp mẹ chạy kinh doanh điều lệ cá gia đình của họ.
 • Ippo Makunouchi was an extremely shy high school student who never had the time to make friends because he was always busy helping his mother run their family fishing charter business.
  Nội dung anime là câu chuyện được nói về kể về Ippo Makunouchi là một học sinh trung học cực kỳ nhút nhát không bao giờ có thời gian để làm cho bạn bè, vì ông luôn luôn bận rộn giúp mẹ chạy kinh doanh điều lệ cá gia đình của họ.
 • Story: Ippo Makunouchi was an extremely shy high school student who never had the time to make friends because he was always busy helping his mother run their family fishing charter business.
  Nội dung anime là câu chuyện được nói về kể về Ippo Makunouchi là một học sinh trung học cực kỳ nhút nhát không bao giờ có thời gian để làm cho bạn bè, vì ông luôn luôn bận rộn giúp mẹ chạy kinh doanh điều lệ cá gia đình của họ.
 • A superb jet charter broker or sales associate at a charter business will ask you a few questions as a way to receive a better feeling of the trip so they can match you with the ideal airplane.
  Một máy bay phản lực điều lệ tốt môi giới hoặc bán sư tại một công ty điều lệ sẽ hỏi bạn một số câu hỏi để có được một cảm giác tốt hơn của chuyến đi để họ có thể phù hợp với bạn những chiếc máy bay hoàn hảo.
 • charter     You ever hear of Top Flight Charters? Anh đã bao giờ nghe về hãng hàng không...
 • business     We could do business. We'll get you rich! Chúng ta có thể bàn chuyện buôn...