Đăng nhập Đăng ký

export financing câu

"export financing" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Protecting Against Foreign Exchange Risk in Import and Export Financing
  Thuyết trình môn thanh toán quốc tế HEDGING THE EXCHANGE RATE RISK IN EXPORT AND IMPORT
 • In export financing, the risk of loss due to currency inconvertibility, government action preventing entry of goods, expropriation or confiscation, and war.
  Trong tài trợ xuất khẩu, nguy cơ mất mát do inconvertibility tiền tệ, chính phủ hành động ngăn ngừa mục hàng hóa, sự sung hoặc tịch thu, và chiến tranh.
 • In Africa, ZTE and Huawei have helped connect many of the continent’s fast-growing economies, often with the help of generous export financing from Chinese state banks.
  Tại châu Phi, ZTE và Huawei đã giúp kết nối nhiều nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh của lục địa này lại với nhau, cùng với những sự giúp đỡ đầy "hào phóng" của các ngân hàng Trung Quốc.
 • According to the agreement, VPBank and Drug Administration agreed to deploy collaboration on 4 areas: account services, business financing, export financing and domestic and international payment.
  Theo nội dung thỏa thuận, VPBank và Cục Quản lý Dược thống nhất triển khai hợp tác trên 4 lĩnh vực: Dịch vụ tài khoản, tài trợ vốn kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và thanh toán trong nước và quốc tế.
 • In Africa, ZTE and Huawei have helped connect many of the continent’s fast-growing economies, often with the help of generous export financing from Chinese state banks.
  Tại châu Phi, ZTE và Huawei đã giúp kết nối nhiều nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh của lục địa này lại với nhau, cùng với những sự giúp đỡ đầy “hào phóng” của các ngân hàng Trung Quốc.
 • The EU has said there is evidence that Indonesian producers benefited from subsidies in the form of export financing, tax breaks and provision of palm oil, the key raw material, at artificially low prices.
  Giám đốc điều hành EU cho biết có bằng chứng rằng các nhà sản xuất tại Indonesia hưởng lợi từ trợ cấp dưới hình thức tài trợ xuất khẩu, giảm thuế dầu cọ, nguyên liệu thô chủ chốt ở mức giá thấp giả tạo.
 • Lastly, commercial banks and local Export-Import Banks can guide you on how to leverage export financing, and minimize your financial exposure, when transacting business with foreign buyers.
  Cuối cùng, các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Xuất- nhập khẩu địa phương có thể hướng dẫn doanh nghiệp cách tận dụng nguồn vốn xuất khẩu và giảm thiểu rủi ro tài chính, khi giao dịch mua bán với khách hàng nước ngoài.
 • export     I thought General Solohob is in charge of the export business. Tôi tưởng...
 • financing     Now, technically speaking, they're not financing the war but creating a...