Đăng nhập Đăng ký

export goods câu

"export goods" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Germany’s Top Trading Partners and Export Goods »
  Đức là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu”.
 • Up to 40% of Vietnam’s export goods are to 11 countries in the TPP.
  Đến 40% hàng xuất khẩu Việt Nam đến 11 nước trong TPP.
 • America does not export goods that other countries need.
  xuất khẩu những sản phẩm mà các nước khác cần.
 • These countries which export goods get comparative advantages.
  Các quốc gia sản xuất xuất khẩu các mặt hàng mình có lợi thế so sánh.
 • Each country imports& export goods & services from other countries.
  mỗi nước và khai thác các sản phẩm và dịch vụ khác từ các nước khác.
 • Meanwhile, EU certification allows only 72 Ukrainian companies to export goods to the EU.
  chứng nhận của EU chỉ cho phép 72 doanh nghiệp Ukraine xuất khẩu hàng hóa sang
 • Bhutan's main export partner is India, accounting for 87.9% of its export goods.
  Các đối tác thương mại chính của Bhutan là Ấn Độ, chiếm 87.9% hàng xuất khẩu.
 • Export price tracks price changes of U.S. export goods.
  Trong đó, Giá xuất khẩu theo dõi những thay đổi giá của hàng hóa xuất khẩu Mỹ.
 • Up to 40% of Vietnam’s export goods are to 11 countries in the TPP.
  Có tới 40% giá trị hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu sang 11 nước trong TPP.
 • In ASEAN it takes more than 20 days on average to import or export goods.
  Tại ASEAN, trung bình mất khoảng 20 ngày để thực hiện xuất, nhập khẩu một chuyến hàng.
 • For these reasons, 20% of US businesses that export goods are located in Florida.
  Điều này giải thích cho việc 20% doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của Mỹ nằm ở Florida.
 • Due to this, 20% of US businesses that export goods are located in Florida.
  Điều này giải thích cho việc 20% doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của Mỹ nằm ở Florida.
 • In ASEAN it takes more than 20 days on average to import or export goods.
  Tại ASEAN, trung bình mất khoảng 20 ngày cho việc xuất khẩu, nhập khẩu cho một chuyến hàng.
 • Import and export goods will be shipped quickly when using air routes.
  Hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được vận chuyển nhanh chóng khi sử dụng đường hàng không.
 • Countries that export goods pay lower transportation fees and have a competitive edge.
  Các nước xuất khẩu hàng hóa trả phí vận chuyển thấp hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn.
 • Most Chinese export goods to the United States are produced by outward-processing firms.
  Phần lớn các sản phẩm Trung Quốc tiêu thụ sang Mỹ đều do các công ty nước ngoài sản xuất.
 • The country would therefore export goods over which it has comparative advantage.
   Đối tượng của hoạt động xuất khẩu là những hàng hóa mà nước đó có lợi thế so sánh.
 • a/ For export goods, it is thirty days as from the date the taxpayers register customs declarations;
  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ
 • Export goods and import goods must have certificates of origin in the following cases:
  Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ trong các trường hợp sau đây:
 • Meanwhile, EU certification allows only 72 Ukrainian companies to export goods to the EU.
  Trong khi đó, chứng nhận của EU chỉ cho phép 72 công ty Ukraine xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3
 • export     I thought General Solohob is in charge of the export business. Tôi tưởng...
 • goods     I never did it with baked goods. Bố chưa từng làm thế với những đồ...