Đăng nhập Đăng ký

family brand câu

"family brand" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • On the other hand, you're tied to the family brand.
  Bạn đang gặp khó khăn với bể phốt của gia đình.
 • What's the family brand?
  Bình chữa cháy gia đình là gì?
 • Family Brand title is awarded by Polish Brand Development Institute.
  Danh hiệu Thương hiệu Gia đình được trao tặng bởi Viện Phát triển Thương hiệu Ba Lan.
 • Clarins, the French family brand that reveals the natural beauty of women across the globe.
  Clarins, thương hiệu gia đình Pháp cho thấy vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ trên toàn cầu.
 • Some brands of timepieces are running for many generations and are considered their family brand as well.
  Một số nhãn hiệu đồng hồ đang chạy trong nhiều thế hệ và cũng được coi là nhãn hiệu gia đình của họ.
 • And it comes just as J&J is seeking to rebuild its image as a trusted family brand.
  Hãng J&J đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh của mình như một thương hiệu sản phẩm gia đình đáng tin cậy.
 • By building customer trust and loyalty to the family brand name, all products that use the brand can benefit.
  Thông qua phương cách xây dựng lòng tin và sự trung thành cho tên nhãn hiệu tập thể, tất cả sản phẩm đều được hưởng lợi.
 • It’s such a family brand for me because it’s been there my whole life, so it is crazy actually to be doing this today.”
  Đó là một thương hiệu gia đình đối với tôi bởi vì nó đã có cả đời tôi nên thật điên rồ khi thực sự làm điều này ngày hôm nay. ”
 • It's such a family brand for me because it's been there my whole life, so it is crazy to actually be doing this today."
  Đó là một thương hiệu gia đình đối với tôi bởi vì nó đã có cả đời tôi nên thật điên rồ khi thực sự làm điều này ngày hôm nay. ”
 • Years after taking Stilwater on their own, Third Street Saints have evolved from a street gang to a family brand.
  Nhiều năm sau khi chiếm lấy Stilwater cho riêng mình, Third Street Saints đã phát triển từ băng đảng đường phố trở thành một thương hiệu có tên tuối.
 • We are happy to announce that Polesie was awarded the Family Brand 2018 certificate in Poland in recognition of the efforts made by the company to improve the quality of goods and services.
  Polesie đã được trao chứng nhận Family Brand 2018 tại Ba Lan để ghi nhận những nỗ lực của công ty nhằm cải thiện chất lượng hàng hóa và dịch vụ.
 • We are happy to announce that Polesie was awarded the Family Brand 2018 certificate in Poland in recognition of the efforts made by the company to improve the quality of goods and services.
  Polesie đã được trao chứng nhận Family Brand 2018 tại Ba Lan để ghi nhận những nỗ lực của công ty nhằm cải thiện chất lượng hàng hóa và dịch vụ.
 • Over the years, their son and later their grandson transformed this small French family brand into a true star in the field of dermo-cosmetics.
  Qua nhiều năm, con trai, rồi đến cháu trai của họ đã biến công ty gia đình quy mô nhỏ này trở thành thương hiệu Pháp danh tiếng trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.
 • "Lync is the new family brand for the products formerly known as Communications Server, Communications Online and Communicator, and it also now includes Lync Web App, and Lync Online ….
  Lync là thương hiệu mới cho họ các sản phẩm đã được đưa ra thị trường là Communications Server, Communications Online và Communicator, và Lync hiện nay cũng bao gồm Lync Web App, và Lync Online.
 • Lync is the new family brand for the products formerly known as Communications Server, Communications Online and Communicator, and it also now includes Lync Web App, and Lync Online.
  Lync là thương hiệu mới cho họ các sản phẩm đã được đưa ra thị trường là Communications Server, Communications Online và Communicator, và Lync hiện nay cũng bao gồm Lync Web App, và Lync Online.
 • The World of Coca-Cola is a timeless, family brand that strives to entertain more than your professional goals, but your personal goals as well.
  Thế giới của Coca-Cola là như một gia đình vượt thời gian không chỉ hướng đến những giá trị tích cực cho nghề nghiệp của bạn, nhưng còn là phục vụ những mục tiêu cá nhân của bạn.
 • He moved to the Faubourg Saint-Honoré and, over the decades, Hermès and his descendants diversified into wallets, handbags, belts and luggage, earning the family brand considerable renown.
  Sau khi chuyển công ty đến Faubourg Saint-Honoré, qua nhiều thập kỷ, Hermès và con cháu của ông đã đa dạng hóa sản phẩm thành ví, túi xách, thắt lưng và va li, tạo cho gia đình thương hiệu nổi tiếng.
 • He moved to the Faubourg Saint-Honoré and, over the decades, Hermès and his descendants diversified into wallets, handbags, belts and luggage, earning the family brand considerable renown.
  Sau khi chuyển công ty đến Faubourg Saint-Honoré, trải qua nhiều thập kỷ, Hermès và con cháu của ông đã đa dạng hóa sản phẩm thành ví, túi xách, thắt lưng và va li, tạo lập nên một thương hiệu Hermès nổi tiếng.
 • Microsoft Lync is now known as the new family brand for the products formerly known as Microsoft Communications Server, Microsoft Office Communications Online and Microsoft Office Communicator which now also includes Microsoft Lync Web App and Microsoft Lync Online.
  Microsoft Lync là thương hiệu mới cho họ các sản phẩm đã được đưa ra thị trường là Microsoft Communications Server, Microsoft Communications Online và Communicator, và Microsoft Lync hiện nay cũng bao gồm Lync Web App, và Lync Online.
 • family     No, I don't have any family, coming or not. Không, tôi không có gia đình kể...
 • brand     What can I do to get you into a brand new car? Tôi có thể giúp gì cho quý...