Đăng nhập Đăng ký

type câu

"type" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • I want a picture of this. And I want a match on the blood type, right away.
  Tôi muốn một cuộc thử máu tìm hung thủ, ngay lập tức.
 • Saw him wearing that hat like it was some type of scalp.
  Thấy nó đội cái nón đó là nhìn thấy ngứa mắt rồi.
 • That boy is the exact opposite of the type we're looking for.
  Cậu bé này hoàn toàn khác đối tuợng chúng ta đang tìm
 • The DOD has given us preliminary funding for Type X.
  Bộ Quốc phòng đã cho chúng ta kinh phí sơ bộ cho Mẫu X.
 • But when did the Soviets begin this type of research?
  Nhưng phía Liên Xô bắt đầu nghiên cứu này từ khi nào?
 • With the type of rice we use, you need a lot of pressure.
  Loại gạo mà chúng tôi dùng cần được nén thật chặt.
 • And you're not the type of girl to marry an idiot.
  Và cô không phải kiểu người đi lấy một thằng ngốc.
 • You're not the type to like compliments.
  Cô không phải là loại người thích những lời ca tụng.
 • I'm the type of guy who buys his way into the hearts of children.
  Tôi là loại người mua bất cứ thứ gì bọn trẻ muốn.
 • Hmm, tempting, but you're not my type.
  Hấp dẫn lắm, nhưng anh không phải mẫu người của tôi.
 • Besides, she's totally not my type.
  Bên cạnh đó, cô ta hoàn toàn không phải kiểu tớ thích.
 • It's not really typical for this type of procedure.
  Điều đó không thật sự cần cho loại phẫu thuật này.
 • I just need a donor with the same blood type or something, right?
  Tôi chỉ cần đúng loại máu hay gì đó thôi, đúng không?
 • Found some type of skull, a crystal skull.
  Tìm được một cái đầu lâu gì đó, một cái sọ pha lê.
 • But the type of people we believe are gonna be coming at you next?
  Nhưng loại người chúng tôi tin sẽ truy đuổi anh sau đó?
 • THE TYPE OF DNA THAT CATS IN LOCKUP DON'T HAVE OCCASION TO USE.
  Loại ADN mà mèo trong chuồng không có dịp để sử dụng.
 • But when you consider that it refers to the humanoid type
  Nhưng nếu nghĩ tới việc anh ta là người ngoài hành tinh
 • Think you can tell me her blood type from this?
  Cô tìm ra nhóm máu của chị tôi từ cái này được chứ?
 • When you're looking for a donor with a rare blood type
  Cơ hội tìm thấy một người hiến tim có nhóm máu hiếm
 • And the faster you type, the faster you get your reward.
  Và gõ càng nhanh, thì càng sớm nhận được phần thưởng.
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3