Đăng nhập Đăng ký

modulator nghĩa là gì

phát âm: [ 'mɔdjuleitə ]
"modulator" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • There are four types of pheromone: releaser, primer, signaler and modulator.
  Có bốn loại pheromone: releaser, primer, signaler và modulator.
 • There are four types of pheromone: releaser, primer, signaler and modulator.
  Có bốn loại pheromone: releaser, primer, signaler và modulator.
 • There are four kinds of pheromones (releaser, primer, modulator, and signaler)
  Có bốn loại pheromone: releaser, primer, signaler và modulator.
 • There are four kinds of pheromones (releaser, primer, modulator, and signaler)
  Có bốn loại pheromone: releaser, primer, signaler và modulator.
 • Sensitivity of the modulator, including microphone
  Độ nhạy của bộ điều chế, bao gồm cả microphone
 • SARM is the abbreviation for “Selective Androgen Receptor Modulator”.
  SARM là viết tắt của cụm từ "selective androgen receptor modulator".
 • Searches related to selective estrogen receptor modulator
  Cách sử dụng Một selective estrogen receptor modulator
 • Searches related to selective estrogen receptor modulator
  Cách sử dụng Một selective estrogen receptor modulator
 • So the modulator doesn't seem to be doing anything.
  Song Tử dường như không muốn làm việc gì hết.
 • Centchroman is a Selective Estrogen Receptor Modulator, or SERM.
  Ormeloxifene (Centchroman) là một selective estrogen receptor modulator, hay SERM.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5