Đăng nhập Đăng ký

q nghĩa là gì

phát âm:
"q" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • [kju:]

  danh từ, số nhiều Qs, Q's,
  • q
Câu ví dụ
 • I'll make my own way back. - I'd like to stay.
  Hãy ra khỏi đây ngay với Q tôi sẽ làm cách quay lại sau.
 • the guy wasn't gonna win Any I. q. Contests.
  Hắn sẽ không giành chiến thắng bất kỳ cuộc thi IQ nào.
 • Nice to know even old Q can surprise one of you double-0's occasionally.
  Thật tuyệt khi lão Q còn có thể gây bất ngờ cho toán 00
 • Nice to know even old Q can surprise one of you double-0's occasionally.
  Thật tuyệt khi lão Q còn có thể gây bất ngờ cho toán 00
 • Rubbish! They're simply not stepping up the reception sufficiently to enable... Oh, shut up, Q.
  Lũ chúng nó làm việc... chẳng ra sao cả... ôi, câm miệng lại, Q
 • Rubbish! They're simply not stepping up the reception sufficiently to enable... Oh, shut up, Q.
  Lũ chúng nó làm việc... chẳng ra sao cả... ôi, câm miệng lại, Q
 • I'm sorry, but he's trying to shut down "Avenue Q."
  Mẹ xin lỗi, nhưng anh ta đang cố gắng dẹp vở "Đại lộ Q."
 • I'm sorry, but he's trying to shut down "Avenue Q."
  Mẹ xin lỗi, nhưng anh ta đang cố gắng dẹp vở "Đại lộ Q."
 • Remember, I'm across from the big q... Which is putting me out of business.
  Nhớ nhé tôi ở đối diện Big Q... nơi đã từng xa thải tôi.
 • Remember, I'm across from the big q... Which is putting me out of business.
  Nhớ nhé tôi ở đối diện Big Q... nơi đã từng xa thải tôi.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • the 17th letter of the Roman alphabet
  Từ đồng nghĩa: Q,