Đăng nhập Đăng ký

yaksha nghĩa là gì

phát âm:
"yaksha" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • dạ-xoa
Câu ví dụ
 • Q: Who is the friend of the one who is going to die?
  Yaksha: Ai là bạn của một người đang cận kề cái chết?
 • Who is the friend of a person close to death?
  Yaksha: Ai là bạn của một người đang cận kề cái chết?
 • At Mathura it clearly emerges from the Yaksha tradition.
  Tại Mathura, nó rõ ràng xuất phát từ truyền thống tạo tượng Yaksha.
 • At Mathura it clearly emerges from the Yaksha tradition.
  Tại Mathura, nó rõ ràng xuất phát từ truyền thống tạo tượng Yaksha.
 • Where does Religion, Success, Heaven and Happiness reside?
  Yaksha: Tôn giáo, thành công, thiên đường và hạnh phúc trú ngụ ở đâu?
 • Is there anything what could stop sadness?
  Yaksha: Thứ gì có thể ngăn cản buồn sầu?
 • The Yaksha asked, "What is that which, when renounced, makes one lovable?
  Roài em giaûi thích: “Baùc tin raèng Chuùa Gieâsu laø Thieân Chuùa phaûi khoâng?
 • And what was it Yaksha smelled on this roaming island?
  Vậy, điều gì làm nên cơn sốt biệt thự nghỉ dưỡng ở hòn đảo ngọc này?
 • Yaksha is generally on the right hand side of the Jina idol and Yakshini on the left hand side.
  Yaksha thông thường đứng ở bên phải tượng thần Jina và Yakshini ở bên trái.
 • Yaksha is generally on the right hand side of the Jina idol and Yakshini on the left hand side.
  Yaksha thông thường đứng ở bên phải tượng thần Jina và Yakshini ở bên trái.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5