Đăng nhập Đăng ký

100s câu

"100s" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • The amount for this round of funding is in 10 to 100s of millions.
  Số tiền cho vòng tài trợ này là từ 10 đến 100 triệu.
 • Do not try to get 100s of backlinks in a day.
  Đừng quá tham làm submit hàng nghìn backlink trong một ngày.
 • Snowstorm batters parts of Midwest, 100s of flights…
  Bão tuyết hoành hành vùng Trung Tây, nhiều trăm chuyến bay
 • Happy 100th post, wishing you 100s more!
  Điều ước thứ 3,con muốn có thêm 100 điều ước nữa!
 • The US has blocked the sale of Sukhoi Superjet 100s to Iran
  Mỹ chặn việc cung cấp máy bay Sukhoi Superjet 100 cho Iran
 • We lost 100s of billions of dollars to the economy.
  Chúng tôi tổn thất 100 tỉ USD đối với nền kinh tế.
 • The US has blocked the sale of Sukhoi Superjet 100s to Iran
  Hoa Kỳ chặn việc cung cấp máy bay Sukhoi Superjet 100 cho Iran
 • There are 100s of ways to kneel and kiss the ground.
  Có hàng trăm cách để quỳ xuống và hôn xuống đất.
 • We used to prowl around here when we were in our 100s.
  Chúng ta từng lảng vảng quanh đây hồi 100 tuổi.
 • Some of the stones weighted 100s of tons!
  Nhất là với các khối đá có trọng lượng 100 tấn!
 • There are 100s of ways to kneel and kiss the ground.
  Có hàng trăm cách để mình quỳ xuống và hôn lên mặt đất.
 • For every one who quits, there are 100s of new applicants to replace him.
  Bắt một người sẽ có trăm người khác đứng lên thay thế.
 • One bad review can be seen by 100s of potential customers.
  Mỗi review tốt là ít nhất 100 khách hàng tiềm năng.
 • From 100s to 500s, status codes are split within the following categories:
  Từ 100 đến 500, mã trạng thái bao gồm các loại sau:
 • Tell me what is worse for killing 100s of people.
  Nói chi đến chuyện một cuộc giết chóc hàng trăm nhân mạng.
 • No he concentrates and focuses on driving it 100s of meters.
  Không có anh ta tập trung và tập trung vào việc lái nó 100 mét.
 • even if 100s of meters away, easily spotted.
  Dù đứng từ xa vài trăm mét cũng dễ dàng quan sát.
 • “We don’t need 100s of customers.
  “Chúng tôi không muốn hàng chục ngàn khách hàng.
 • What I find so interesting is that there are 100s of antiparasitics out there.
  Một điểm thú vị là ở đây có hàng trăm địa điểm khảo cổ.
 • Did they have to read 100s or 1,000s of books?
  Nhưng liệu đọc 100 hay 1000 quyển có quan trọng?
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3