Đăng nhập Đăng ký

1080s câu

"1080s" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • The Ultimate Gaming Laptop: Acer’s Predator 21 X has a curved screen and two GTX 1080s
  Acer Predator 21 X: Laptop đầu tiên sở hữu màn hình cong và 2 chiếc GTX 1080
 • There were rebellions against Byzantine rule in 1040-41, the 1070s and the 1080s, but these failed.
  Có những cuộc nổi loạn chống lại chế Byzantine từ năm 1040-1041 cũng như trong thập kỷ 1070 và thập kỷ 1080, nhưng không thành công.
 • There were rebellions against Byzantine rule from 1040 to 1041, and in the 1070s and the 1080s, but these failed.
  Có những cuộc nổi loạn chống lại chế Byzantine từ năm 1040-1041 cũng như trong thập kỷ 1070 và thập kỷ 1080, nhưng không thành công.
 • There were rebellions against Byzantine rule in 1040-41, the 1070s and the 1080s, but these ultimately failed.
  Có những cuộc nổi loạn chống lại chế Byzantine từ năm 1040-1041 cũng như trong thập kỷ 1070 và thập kỷ 1080, nhưng không thành công.
 • The VR-ready system easily scored an 11 on the SteamVR performance test, surpassing the 9.6 average and matching the Blade Pro, Alienware 17, Eon17-X and Predator 17X, all of which are equipped with their own GTX 1080s.
  Hệ thống sẵn sàng của VR dễ dàng đạt được điểm số 11 trong bài kiểm tra hiệu năng của SteamVR, vượt qua mức trung bình 9,6 và phù hợp với Blade Pro, Alienware 17, Eon17-X và Predator 17X, tất cả đều được trang bị GTX 1080s của riêng họ.
 • The VR-ready system easily scored an 11 on the SteamVR performance test, surpassing the 9.6 average and matching the Blade Pro, Alienware 17, Eon17-X and Predator 17X, all of which are equipped with their own GTX 1080s.
  Hệ thống sẵn sàng của VR dễ dàng đạt được điểm số 11 trong bài kiểm tra hiệu năng của SteamVR, vượt qua mức trung bình 9,6 và phù hợp với Blade Pro, Alienware 17, Eon17-X và Predator 17X, tất cả đều được trang bị GTX 1080s của riêng họ.