Đăng nhập Đăng ký

1357 câu

"1357" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Tông Khách Ba ra đời ở Tsongkha (Tsong-kha), Amdo, năm 1357.
 • Pháo đài này bị các quý tộc bất mãn chiếm năm 1357.
 • 4.18. giả sử p = 199, q = 211 và b = 1357 trong hệ mật Rabin.
 • Nó được xây dựng vào năm 1357 dưới thời Vua Charles IV.
 • Cả lớp nghe đây ! Ngày 4 tháng 4, 1357. Castlegard, Pháp.
 • Kết quả là Pedro chiếm được ngôi báu vào năm 1357.
 • Chúng tôi lên cái máy đó và trở về 1357 lôi ông ấy về?
 • + Charles Bridge: cầu Charles được xây dựng năm 1357.
 • Ông báo cáo rằng Đức Tsongkhapa sinh vào năm 1357 tại Tsongkha.
 • Chương 1357: Anh ấy chết rồi, miên miên phải làm sao bây giờ?
 • Này, nếu có đường hầm đó... thì nó phải có lúc này, năm 1357.
 • Cây cầu cổ này được xây dựng vào năm 1357.
 • Này đã ra đời từ năm 1357, như ông vừa nói.
 • Chương 1357 Đưa chị đi làm vợ diêm vương
 • Cây cầu được xây dựng theo lệnh của vua Charles IV vào năm 1357 và hoàn
 • Chiếc cầu được xây dựng vào năm 1357.
 • Chương 1357: Sẽ không phải là ghen chứ?
 • Bảo Bối à, Cám Ơn Em ( 1357 Lượt Xem )
 • Chương 1357: Để nàng chết xa một chút
 • Chương 1357: Người một nhà, 1 gia thân
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3