Đăng nhập Đăng ký

pacific câu

"pacific" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • The plane's gonna nosedive in the Pacific as soon as it runs out of gas.
  Máy bay sẽ rơi thẳng xuống biển TBD khi hết nhiên liệu
 • What cooperation was there between Pacific Division and Downtown?
  Bên Pacific Davison và cảnh sát khu này hợp tác thế nào?
 • What cooperation was there between Pacific Division and Downtown?
  Bên Pacific Davison và cảnh sát khu này hợp tác thế nào?
 • Vista Pacific 7500, clear for Tokyo, via the Seal Beach 5 departures filed, climb... and maintain 10,000 feet.
  Cho phép cất cánh tới Tokyo và duy trì ở độ cao 3000 mét.
 • Hell ain't got nothing on the South Pacific.
  Địa ngục không phải là không có ở Nam Thái Bình dương.
 • I want the Pacific to be our little puddle.
  tôi muốn Thái bình Dương trở thành một vũng nước nhỏ.
 • You come with me as far as the Pacific Coast.
  Anh đi với tôi tới bờ Thái Bình Dương càng xa càng tốt.
 • My granddaddy used it on the Southern Pacific.
  Ông của em đã dùng nó trên biển Nam Thái Bình Dương.
 • The David Lin... who has just ruled in the Pacific Poker Game?
  The David Lin... Người đã thống trị Poker ở thái bình dương ?
 • Go ahead. They're expected to strike miles from land, far into the Pacific Ocean.
  Người ta mong đợi... vào lòng Thái Bình Dương và với
 • His name was Alan Morgan. He works for Pacific Electric in Saugus.
  Hắn là Alan Morgan, làm việc cho công ty điện Pacific ở Saugus.
 • His name was Alan Morgan. He works for Pacific Electric in Saugus.
  Hắn là Alan Morgan, làm việc cho công ty điện Pacific ở Saugus.
 • Mr. Secretary, four of the five objects landed in the Pacific Ocean.
  Ngài Thư kí, 4 trong 5 vật thể đã lao xuống Thái Bình Dương.
 • You know what the Mexicans say about the Pacific?
  Ông biết người Mexico nói gì về Thái Bình Dương này không?
 • Him and his crew ran out of fuel over the Pacific.
  Anh ta và nhóm của mình cạn nhiên liệu trên Thái Bình Dương.
 • I mean, some of your wealthier pacific rim nations
  Ý tôi là, mấy nước lắm tiền từ vành đai Thái Bình Dương
 • Just us, the wind, the road to the Pacific.
  Chỉ chúng ta, với gió, và thẳng đường tới Thái bình dương
 • The pacific will be our theater of war.
  Thái Bình Dương sẽ là sàn diễn chiến tranh của ta.
 • The U.S. government tested h-bombs in the south pacific.
  Chính phủ Mỹ thử nghiệm bom hoá học ở Nam Thái Bình Dương.
 • Pope earned his doctorate in philosophy from Seattle Pacific.
  Pope kiếm được học vị tiến sĩ triết học ở Seattle Pacific.
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3